Police Goes to Campus 2019


Police Goes to Campus 2019

"Melalui Kegiatan Kampus Pelopor Keselamatan (KaPeKa) Berlalu Lintas Kita Wujudkan Generasi Milenial yang Peduli Keselamatan Berlalu Lintas Tahun 2019"

LAUNCING KAMPUS PELOPOR KESELAMATAN (KaPeKa)