Pelantikan Pengurus Masjid Al-Fatihah Unmul 2019 - 2023


Sholat Jum'at bersama : Syeikh Ubaydillah Shaleh Al - Bugizy

dan

Pelnatikan Pengurus Masjid Al - Fatihah Unmul Periode 2019 - 2023